توصیف یک فرد به زبان انگلیسی

توصیف یک فرد به زبان انگلیسی

اگر شما بخواهید به زبان انگلیسی خود را توصیف کنید، چگونه توصیف خواهید کرد؟ اگر پاسخ به این سوال برای شما دشوار به نظر می رسد، مشکلی نیست. حتی انگلیسی زبان ها هم بعضی اوقات در توصیف خود به مشکل بر میخورند! توصیف شما به این معناست که به دیگران بگویید شما چگونه هستید. می توانید ظاهر خود را توصیف کنید، می توانید از شخصیت خود بگویید و یا حتی میتوانید راجع به محل تولد و یا محل کار خود صحبت کنید.

ما همواره در حال توصیف دیگران هستیم. برای مثال، شما ممکن است برای دوستتان از رییستان صحبت کنید و یا ممکن است بخواهید از فردی که تازه ملاقات کرده اید برای خواهر خود بگویید.

راه های متفاوتی برای بیان یک فرد وجود دارد; دانستن این راه ها چه برای توصیف خودتان، چه برای توصیف دیگران کارساز می باشد.این راه ها چه هستند؟ برای مثال شما می خواهید یک دوست، یکی از اعضای خانواده و یا رییس خود را توصیف کنید. شما از اطلاعاتی که دارید باید استفاده کنید.

ظاهر: به این معنا که او در ظاهر خود چگونه به نظر می رسد و مردم راجع به ظاهرش چه نظری دارند. مثال:

.He is tall/ short/ lanky/ petite

(.He has some meat on his bones (He is overweight

.Jane is smartly dressed/ stylish/ trendy/ unfashionable

.Sarah is attractive/ beautiful/ gorgeous/ good-looking

اخلاق شخصی او: این که او چگونه در شرایط به خصوصی رفتار می کند. مثال:

.When mike is nervous he bites his fingernail

.She’s always twirling her hair around her fingers

صفات شخصیتی: یک سری اخلاق های خاصی که باعث تمایز او با دیگران میشود، درواقع شخصیت آن فرد را می سازند.

.He always smiles. He is so kind/ nice/ friendly/ generous

.He always gets up from his seat when he sees me. He’s so polite/ well mannered

.My boss is not an intelligent guy. Everyone calls him dumb/ slow guy

احساسات: این که آن فرد درشرایطی خاص چه احساسی دارد.

.He is happy/ elated/ exuberant/ cheerful/ delighted/ ecstatic

.The boss made him mad/ angry/ fed up/ furious/ livid

.I didn’t know what to say, I got too stressed/ anxious/ nervous/ tranquil/ serene

.He can’t sleep at nights. He’s always tired/ worn out/ exhausted

.I think she doesn’t love her work. She always looks bored

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *