ساختار جمله در زبان انگلیسی

فاعل + گزاره Subject + predicate فاعل شخص یا چیزی است که جمله در مورد آن است. گزاره، فاعل را ...
ادامه مطلب

سوالات غیر مستقیم در زبان انگلیسی

سوالات غیر مستقیم در ابتدا به سه سوال زیر توجه کنید: Where's the bus station? Do you know where the ...
ادامه مطلب

زمان ها در زبان انگلیسی

برخی از زبان آموزان می خواهند بدانند که اهمیت گرامر در زبان انگلیسی چیست؟ و اساسا گرامر آری یا خیر؟ ...
ادامه مطلب

چگونه دستور زبان خود را بهتر کنیم؟

اگر زبان انگلیسی به مشابه خانه ای باشد و کلمات آجرهای این خانه، پس، بی شک دستور زبان نقش سازه ...
ادامه مطلب

کاربرد و تفاوت too, also , as well با یکدیگر

تفاوت قیدهای also، too و as well یکی از مهم‌ترین مواردی است که در یادگیری زبان انگلیسی همواره موجب ایجاد ...
ادامه مطلب

چند نکته برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی

برای یادگیری زبان انگلیسی دانستن گرامر یکی ازنکات کلیدی و مهم است. دراینجا اشاره ای به نکاتی که برای یادگیری ...
ادامه مطلب
Loading...