تعیین سطح (رایگان)

زبان پژوه گرامی؛ قبل از شروع تعیین سطح پیشنهاد می کنیم ویدئو آموزشی را مشاهده نمایید…

سوال اول

ابتدا با دقت به صوت ارائه شده گوش فرا دهید.

سپس پاسخ خود را به سوال، در همینجا ضبط و ذخیره کنید.

[h5p id=”2″] [h5p id=”1″]

سوال دوم

ابتدا با دقت به صوت ارائه شده گوش فرا دهید.

سپس پاسخ خود را به سوال، در همینجا ضبط و ذخیره کنید.

[h5p id=”3″] [h5p id=”1″]

لطفا فرم زیر را پر کنید

بعد از پاسخ دادن به سوالات فوق، فرم زیر که شامل مشخصات و اطلاعات تماس و فایل جواب های سوالات را برای ما ارسال کنید تا تعیین سطح شما مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه برای شما ارسال شود.