ویژگی های یک آموزشگاه زبان خوب چیست؟

ویژگی های یک آموزشگاه زبان خوب چیست؟ با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان انگلیسی...