چرا باید در آزمون اسپیکینگ آیلتس تماس چشمی خود را با ممتحن IELTS حفظ کنیم؟

رعایت حفظ ارتباط چشمی با ممتحن باعث افزایش اعتماد به نفس و در نتیجه کسب...