آیا زبان انگلیسی به سایر زبان ها شباهت دارد؟

آیا زبان انگلیسی به سایر زبان ها شباهت دارد؟ با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه...