افعال چند قسمتی چه افعالی هستند؟

 افعال چند قسمتی چه افعالی هستند؟ با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد. امروز...