تفاوت قید و صفت در زبان انگلیسی

تفاوت قید و صفت در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد....