تفاوت نامه رسمی با نامه غیر رسمی در زبان انگلیسی چیست؟

تفاوت نامه رسمی با نامه غیر رسمی در زبان انگلیسی چیست؟ با سلام خدمت تمامی...