جملات شرطی (نوع دوم و نوع سوم)

جملات شرطی (نوع دوم و نوع سوم) با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد....