جملات شرطی (نوع صفر و نوع اول)

جملات شرطی (نوع صفر و نوع اول) با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد....