جمله واره های قیدی در زبان انگلیسی

جمله واره های قیدی در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد....