مفهوم chunk در زبان انگلیسی چیست؟

مفهوم chunk در زبان انگلیسی چیست؟ با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان انگلیسی فرساد....