داستان انگلیسی Ninny

داستان انگلیسی Ninny با سلام خدمت زبان آموزان موسسه زبان انگلیسی فرساد. امروز قصد داریم...