یادگیری از طریق کلاس درس وارونه

یادگیری از طریق کلاس درس وارونه کلاس درس وارونه چیست ؟ کلاس درسی وارونه یا...