نحوه برنامه ریزی برای یادگیری زبان انگلیسی

نحوه برنامه ریزی برای یادگیری زبان انگلیسی با سلام خدمت همراهان موسسه زبان انگلیسی فرساد....

لهجه های مختلف در انگلیسی

لهجه های مختلف در زبان انگلیسی با سلام خدمت زبان آموزان موسسه زبان انگلیسی فرساد....

اهمیت کالوکیشن ها در زبان انگلیسی

اهمیت کالوکیشن ها در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان انگلیسی فرساد....

برنامه تقویت زبان انگلیسی با فیلم

برنامه تقویت زبان انگلیسی با فیلم در این مقاله قصد داریم برنامه پیشنهادی خود برای...

IELTS Description یا ارزیابی آیلتس

IELTS Description امروزه افراد بسیار زیادی در آزمون آیلتس شرکت می‌کنند. در این آزمون تمام...

نکات مهم املا در زبان انگلیسی

نکات مهم املا در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد. امروز...

کلمات مشابه در زبان انگلیسی (قسمت سوم)

کلمات مشابه در زبان انگلیسی (قسمت سوم) با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد....

ترکیب های وجه وصفی در زبان انگلیسی

ترکیب های وجه وصفی در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد....

جمله واره های موصولی در زبان انگلیسی

جمله واره های موصولی در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد....

نقل قول در زبان انگلیسی

نقل قول در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد. امروز قصد...