بهترین زبان برای یادگیری به عنوان زبان دوم چیست؟

بهترین زبان برای یادگیری به عنوان زبان دوم چیست؟ با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه...