زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد. امروز...