زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد. امروز...