زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد. امروز...