چرا یک مدرس زبان انگلیسی باید کار گروهی انجام دهد؟

چرا یک مدرس زبان انگلیسی باید کار گروهی انجام دهد؟ با سلام خدمت تمامی همراهان...