معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

معلوم و مجهول در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد. امروز...