تقویت مهارت Listening

تقویت مهارت Listening مهارت شنیداری یا لسینینگ Listening یکی از اصلی ترین موضوعات در یادگیری...

مهارت Listening خود را تقویت کنید!!

تمارین مخصوص تقویت مهارت Listening روزی که برای اولین بار یک نفر با شما انگلیسی...

مهارت شنیداری زبان چیست؟

بهترین راه بهبود مهارت شنیداری زبان چیست؟ اگر مهارت شنیداری و جنبه ی شفاهی زبان...

1 دیدگاه

مهارت شنیداری انگلیسی English listening skill

زبان انگلیسی دارای چهار مهارت شنیداری انگلیسی English listening skill ، گفتاری speaking skill ،...