یک شغل job مثل یک تاجر یا Businessperson

یک شغل مثل یک تاجر Businessperson توی این ویدیو درباره شغل تاجر یا businessperson کردیم....

بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل

بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل آیا چیزی بعنوان بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی...

2 دیدگاه