کاربرد Enough و Too در صفات زبان انگلیسی

کاربرد Enough و Too در صفات زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان...