زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد....