Category Archives: تلفظ

منابع  تلفظ زبان انگلیسی English pronunciation
همانطور که میدانیم زبان انگلیسی بعنوان یک زبان بین المللی در دنیا شناخته شده است .اکثر افراد ان را بعنوان زبان دوم خود میدانند .این زبان یکی از راحترین زبانها است .بطوریکه ۷۹ کشور دنیا به زبان انگلیسی صحبت می کنند . اما مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که اکثر زبان اموزان در بخش تلفظ زبان انگلیسی تسلط کافی را ندارند . استفاده از منابع تلفظ زبان انگلیسی English pronunciation در یادگیری این امر میتواند کمک قابل توجهی به شما بکند .

افراد در هنگام تماشای یک فیلم ممکن است خیلی از واژگان را بدانند اما دلیل تلفظ دشوار کلمه متوجه خود لغت نشوند . یکی از دلایل این امر این است که زبان اموزان با یک زبان رسمی زبان انگلیسی را فرا گرفته اند .در صورتی که افرادی که در فیلم بازی می کنند به زبان عامیانه و روزمره صحبت می کنند . به همین دلیل امروزه یادگیری زبان انگلیسی بیشتر روی کلمات  و عبارتهای کاربردی تمرکز دارد.تا شما بتوانید با تلفظ رسمی و غیر رسمی  صحیح کلمات اشنا شوید .
تلفظ صحیح کلمات
باعث انتقال درست مفهوم صحبت های مخاطب میشود . به همین دلیل یکی از بخش های بسیار ضروری که می بایست برای یادگیری ان زمان گذاشت بخش تلفظ صحیح لغات و عبارات می باشد .برای یادگیری تلفظ صحیح لغات شما می توانید از نرم افزار و یا دیکشنری های مخصوص این کار استفاده کنید . یادگیری تلفظ صحیح لغت گفتار شما را زیبا تر کرده و باعث میشود مخاطب راحتر با شما ارتباط برقرار کند . در نتیجه سعی کنید همانند سایر مهارت های زبان انگلیسی که به ان بها میدهید این مهارت را هم با تلاش و صبر و حوصله اموزش ببینید .
منابع تلفظ زبان انگلیسی English pronunciation چیست ؟

استفاده از دیکشنری اکسفورد
استفاده از کتاب american accent training
کتاب ship or sheep
استفاده از مجموعه  english pronunciation in use