نکات گرامری افعال

نکات گرامری افعال که باید در نوشتار و گفتار رعایت کنید

نکات گرامری افعال

درمقاله قبل از این مجموعه در باره نکات گرامری اسامی صحبت کردیم. اما در این مقاله نکات گرامری افعال را بررسی می‌کنیم که بسیار مهم است. افعال بیشترین کمک را به ما در رساندن مفهوم جمله می‌کنند و اصلی ترین عضو جمله است. پس یادگیری و بکارگیری درست افعال اهمیت بالایی دارد. در ادامه نکات گرامری افعال را بیان می‌کنیم تا در مکالمات انگلیسی و نوشتار رعایت کنید.

هماهنگی فعل و فاعل

هماهنگی فعل و فاعل مخصوصًا در یک متن بسیار مهم است. هماهنگی به این معنی است که فعل با تعداد و جنسیت فاعل هماهنگ باشد. برای مثال در جمله .Alex plays guitar الکس مفرد مذکر است و برای همین فعل آن با s آمده است که مفرد و سوم شخص بودن را مشخص می‌کند. حالا اگر فاعل همین جمله دو نفر بودند فعل دیگر s نمی گرفت و جمله به این شکل می شد:.Alex and Junior play guitar

در بعضی مواقع فاعل یک اجتماع را نشان می دهد. مانند کلمه‌ی Caravan که به نظر جمع می رسد اما فعل مفرد برای آن استفاده می شود.

مکالمات The caravan goes to the Greece.

زمان فعل

در نوشتن و مکالمات انگلیسی به کار بردن زمان از اهمیت خاصی برخوردار است. شما باید با انتخاب زمان درست فعل، منظور خود را به درستی به طرف مقابل خود برسانید. به همین دلیل یادگیری ساختار فعل با توجه به زمان الزامی است. همینطور به خاطر سپردن حالت سوم یا past participle افعال خیلی مهم است زیرا اشتباهات زیادی در به کارگیری این‌ها رخ می‌دهد. یکی از اشتباهات رایج که در زمان افعال به کار می‌رود استفاده از ماضی بعید و ماضی نقلی است که به اشتباه در بعضی مواقع به جای هم به کار می روند.

1- present perfect ماضی نقلی

از ماضی نقلی برای کاری که در گذشته انجام شده و نتیجه اش تا زمان حال ادامه داشته استفاده می کنیم:

Have/ has + past participle

I have been in London since I can remember.

2- Past perfect ماضی بعید

وقتی دو عمل در گذشته انجام شده و یکی قبل از دیگری انجام شده باشد از ماضی بعید استفاده می شود:

Had + past participle

When Tim goes to the station the bus had left.

 نکات گرامری افعال کمکی مدال

در خیلی از جملاتی که در مکالمات و متون استفاده شده است افعال کمکی بسیار به چشم می آیند. افعال کمکی کاربردهای بسیاری دارد و باید به درستی از آنها در جمله استفاده کرد. یک نکته در مورد افعال کمکی این است که بعد از آن ها فعل اصلی همیشه به صورت ساده می آید. افعال کمکی مدال اینها هستند:

Can/could, shall/ should, be able to, have to/ has to/

had to, must, May/ might, will/ would

افعال کمکی مدال مفاهیم و کاربردهای زیادی دارد اما اگر بخواهیم همه را بگوییم باید به این ۲۱ مورد اشاره کنیم:جمله

Ability, Possibility, Permission, Offer, Advice, Suggestion and Recommendation, Obligation, Necessity, and Duty, Prohibition, Assumption, Deduction and Certain Guesses, Permission and Request, Typical Occurrences, Unrealized Past Abilities and Possibilities, Expressing Regrets and Criticism Wishes, Promise, Prediction, Instant Decisions, Hypothetical Situations, Past Habits, Future in the Past, Refusal

افعال کمکی دیگر

بجز مدال ها افعال دیگری هستند که به آنها کمکی می گویند. این افعال عبارتند از:

am/ is / are / was/ were / do / does / did / have / has /had

خلاصه

در این مقاله به بررسی نکات گرامری افعال پرداختیم و برای شما بعضی نکات مهم را گفتیم. با رعایت این نکات در مکالمات انگلیسی و نوشتن متن می‌توانید اشتباهات خود را به کمترین حد برسانید. در آخرین مقاله از این مجموعه به بررسی حروف اضافه و صفات خواهیم پرداخت.

دیگرمقالات مفید

این مطلب چقدر مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی یکی از ستاره ها کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *