Music Collocation

Music Collocation (موسیقی)

Music Collocation

در دنیای امروزی موسیقی و آهنگ نقش زیادی دارند. خیلی از افراد با موسیقی اعتراض خود را بیان می‌کنند. بعضی دیگر عشق خود را به دیگران می‌رسانند. همینطور افراد زیادی از طریق موسیقی و خوانندگی به ثروت‌های زیادی دست پیدا می‌کنند. همینطور موسیقی بر زبان تاثیر زیادی می‌تواند بزارد. در تمام دنیا انواع زیادی از موسیقی وجود دارد. برای توضیح درباره‌ی موسیقی ما از music collocation استفاده می‌کنیم که برای تقویت واژگان زبان بسیار مهم است. در انتهای مقاله یک فایل صوتی گذاشته شده است که حتما به آن گوش دهید.

Describing music

در این بخش در قالب چند متن موسیقی را توضیح می‌دهیم و در این بین برای تقویت واژگان زبان از music collocation استفاذه می‌کنیم.

Bloom Music from the Center of the Earth(Palm records 234655)

New arrivals on the rock music scene, Bloom  are already making a big impact. If you’re looking for background music, then this is not for you, but if you want music to blast out from your hi-fi and annoy the neighbors, then Bloom’s debut album, with tracks from their live performance at the Delaya Stadium, may be just what you want.

music scene: صحنه موسیقی

background music: موسیقی پس زمینه

music blast out from: موسیقی با صدای بلند

debut album: اولین آلبوم

live performance: اجرای زنده

Johnny MacRoy Songs we loved

For fans of easy listening and catchy tunes, this is all you need. In fact it’s so relaxing you might just fall asleep. MacRoy gives sentimental performance of these old love songs. At 47, he’s not exactly a pop idol but his adoring fans will love it.موسیقی

easy listening: موسیقی ملیح

catchy tunes: موسیقی جذاب و خاطره آورد

gives a performance: اجرای عمومی

pop idol: الگوی خواننده پاپ

adoring fans: طرفدار مشوق

The Divide Amphibian (Fono Corp 3321978)

This is a rock symphony, an extraordinary piece of music. After their massive hit in 2004 with Megalith, their record company has released this CD hoping for another big hit. The band themselves wrote the music. They have a huge following and are due to go on tour later this year.

piece of music: قطعه موسیقی

massive hit: مورد پسند واقع شدن

released CD: انتشار سی دی موسیقی

big hit: خیلی دوست داشتن و محبوب

wrote the music: نوشتن موسیقی

huge following: طرفدار بزرگ

go on tour: به تور رفتن

The Oxbridge Symphonia British classics old and new (Rotor Records 775537)

Haunting melodies and the occasional virtuoso performance from its two soloists mark this collection of popular British classical , which aims to capture a wider audience for the classics and to promote Britain’s musical heritage. Roger Crow conducts the orchestra Crow himself composed two of the pieces, hence the CD title. Good birthday present for your uncle and aunt. But if you’re a real classical music lover, save your money.

Haunting melodies: زیبا اما غمگین و غیر قابل فراموشی

virtuoso performance: اجرای زنده

capture a wider audience: جذب مخاطبین بیشتر

musical heritage: میراث موسیقی

conducts the orchestra: رهبری ارکست

composed pieces: قطعات ساخته شده

music lover:

BUST-OUT WITH JOLA V BLAZE MAMA (Presto 58843)

Bust-out’s new double CD features Jola V, a young rap artist from Miami. Jola used to be with Chicago hip-hop band Frenzy, but went solo in 2004. The band have remixed four tracks from earlier albums and Jola’s up-tempo numbers just add to the excitement.

CD features:

rap artist: خواننده رپ

went solo: انفرادی خواندن

remixed: ریمیکس شده

up-tempo: سرعت بالا

Playing Music

در این قسمت برای یادگیری بیشتر واژگان زبان تعدادی music collocation را در مورد نواختن موسیقی یاد خواهیم گرفت. حتما مطمئن شوید که فایل صوتی اخر مقاله را گوش دهید تا بهتر با collocationها واژگان زبان آشنا شوید.

1- I saw Martin strumming a guitar the other day. I didn’t know he could play.

2- He can’t. He just likes people to think he can. He’s got no musical talent whatsoever.

3- I’ve taken up the guitar. I’ve had three lessons so far.

4- Well, the first week was all about tuning the instrument. I’ve got to play a piece for my teacher next week.

5- That’s great I love live music. What can you play?

strumming a guitar: گیتار زدن

musical talent: استعداد موسیقیاییواژگان زبان

taken up the guitar: شروع به نواختن گیتار

tuning the instrument: تنظیم ساز

play a piece for: نواختن یک قطعه

live music: موسیقی زنده

تمرین

در تمرین زیر در جاها‌ی خالی music collocation مناسب بنویسید.

1     Hundreds of ………………… fans were waiting for Shamira to come out of the concert hall.

2     The orchestra gave a wonderful …………………. of some popular classics.

3     It was a very …………………….. tune; you only had to hear it once and you were singing it.

4     I’d love to ………………….. ………………………  a musical instrument but I don’t have time.

5     It is one of those …………………..  melodies which you never forget, so beautiful, yet so sad.

6 There’s a lot of musical …………………… in the family; all the children play an instrument.

فایل صوتی Music Collocation


musically gifted: استعداد موسیقی

sheet music: نت موسیقی

song lyrics: متن آهنگ

a sizable following: طرفدار بزرگ و مهم

playing gigs: اجرای زنده

upbeat tempo: گام سرغتی

completely turned out: کامل تولید شده

sing off key: نوشتن متن موسیقی بالاتر یا کمتر از حد مجاز

contemporary music: موسیقی معاصر

خلاصه

در این مقاله ما Music Collocation ها را یادگرفتیم  و واژگان زبان خود را بهبود بخشیدیم. اگر شما نوازنده یا خواننده هستید یا عاشق موسیقی می‌توانید از این collocationها استفاده کنید. در مقالات بعدب ما را همراهی کنید.

مقالات مفید دیگر

این مطلب چقدر مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی یکی از ستاره ها کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *