Work Collocation

Work Collocation (کار کردن)

Work Collocation

در تمام دوران کار کردن عضو مهم زندگی مردم بوده و هست. هر فرد با کار کردن و پول درآوردن می‌تواند زندگی خود را بگذراند. در هر جامعه کار‌های زیادی وجود دارد که باید انجام شوند و هر نفر یکی ار آن‌ها را به عهده می‌گیرد. اما اگر بخواهیم درمورد کار کردن صحبت کنیم بهتر است از Work Collocation استفاده کنیم. این collocationها لغات انگلیسی ما را زیادتر می‌کنند. همینطور در انتهای مقاله یک فایل صوتی قرار داده شده که حتما به آن گوش کنید.

Jobs, career and work

در این بخش Work Collocation که با jobs, career و work درست شده‌اند را با هم یادمی‌گیریم.

jobs

a fulfilling job: کار رضایت‌بخش/ کاری که از انجام اون احساس رضایت داریم

a high- powered job: کار با مسئولیت بالا

a demanding job: کار که صبر و توان زیادی می‌خواهد

a steady job: کار ثابت

to offer someone a job: پیشنهاد کار به کسی دادن

a permanent job: کار دائمی

to apply for a job: برای یک کار درخواست دادن

Work

to carry out work: انجام کار بطور کامل

to supervise work: نطارت کردن بر یک کار

to complete work: کامل کردن کار

to work closely with: با کسی همکاری نزدیک داشتن

available to start work: در دسترس بودن برای شروع کار

to take on work:  قبول کردن کار

career

to wreck/ruin someone’s Career: خرابکاری در کار کسی

to embark on a career: شروع کردن یک کار

at the height/peak of your career: در نقطه اوج کار بودن

her career lasted … : کارش برای … ادامه داشت

to climb the career ladder: پیشرفت کردن در کار

a promising career: نشانه‌هایی از پیروزی در کار

a career takes off: ناگهانی موفق شدن

a brilliant career: کار شایسته

to have a career in: شغلی که در طول زنذگی برمی‌گزینید

توجه داشته باشید که ما می‌گوییم Have a job نه Have a work.

Job adverts

در زیر یک اگهی شغلی را می‌بینید که در آن از Work Collocation استفاده شده. دایره لغات انگلیسی خود را با این collocation ها بشدت افزایش دهید.

Do you have a good knowledge of the fashion industry?

Do you have experience in sales?

Are you a good team player?

Are you looking for a stimulating working environment? Would you like to be an integral part of a close team?

We can offer you job satisfaction and generous benefits. Vacancy must be filled within three weeks.

have a good knowledge of: اطلاعات زیاد ار چیزی داشتن

have experience in: تجربه در انجام کارلغات انگلیسی

good team player: بازیکن خوب تیم

stimulating working environment: محیط کار متحرک

integral partبخش جدایی ناپذیر

close team: تیم صمیمی

job satisfaction: رضایت شغلی

generous benefits: سود زیاد

Vacancy must be filled: جای خالی باید پر شود

Things you might do at work

در متن زیر لغات انگلیسی و Work Collocation هایی را یاد خواهید گرفت. در انتهای مقاله برای تلفظ درست collocationها و یادگیری بیشتر فایل صوتی قرار داده شده که با گوش کنید.

Bella has a job as a PA. Basically her role is to take charge of her boss, who is not a very organised person, and make sure nothing goes wrong. She makes appointments for her boss and she makes sure he keeps his appointments. She spends a lot of time answering the phone and fielding telephone calls on his behalf. When her boss has to travel, she makes the reservations for him.

When her boss has to give a presentation, she makes all the preparations that are required, including making photocopies of any papers that he needs. She arranges meetings for him and she takes the minutes at the meetings. Bella is a very well-organised person. She keeps a record of everything she does at work and sets herself targets. She does her best to achieve her goals. Every morning she makes a list of everything she needs to do. Today the first thing on her list is Hand in my notice! But she’s not going to take early retirement. She’s got a new job where she will be the boss and will have her own PA.

take charge of: مسئولیت

goes wrong: اشتباه پیش رفتن

makes appointments: قرار ملاقات گذاشتن

answering the phone: جواب دادن به تلفن

fielding telephone calls: مدیریت تماس (جواب دادن یا انتقال تماس به تلفن دیگری)

keeps his appointments: به قرار ملاقات رسیدن

makes the reservations: رزرو کردن

give a presentation: ارائه دادن

makes all the preparations: آماده کردن تمام مقدمات

making photocopies: کپی گرفتن

arranges meetings: ترتیب دادن قرارهای ملاقاتکار کردن

takes the minutes: یادآور ها

keeps a record: یادداشت کردن اتفاقات

achieve her goals: رسیدن به هدف

makes a list: لیست کردن

Hand in my notice: اعلام اخراج شدن کارکنان مخصوصا در یک نامه

take early retirement: بازنشستگی زود هنگام گرفتن

تمرین Work Collocation

در تمرین زیر انتها و ابتدای هر جمله را به هم وصل کنید.

1 She has set                      a presentation to my colleagues,

2 We’re making                 the minutes at the meeting,

3 I always keep                  my phone calls while I took time off.

4 Jane will take                 some difficult targets for us all.

5 I have to give                  his goals in his career,

6 He never achieved          my appointments.

7 He fielded                       preparations for the sales conference.

فایل صوتی Work Collocation


doing an internship: کارآموزی

entry level job: وارد شدن به کاری که سابقه می‌خواهد

minimum wage: حدتقل دستمزد

get a promotion: ترفیع گرفتن

be fired: اخراج شدن

be dismissed: عزل شدن

work overtime: اضافه کاری

quit her job: استعفا از کار

a competitive salary: دستمزد بر اساس مقایسه

a well paid job: کار با حقوق خوب

a career change: تغییر شغل

job ads: تبلیغات های کار

interview the candidates: مصاحبه گرفتن از کاندیدها

job seekers: افرادی که بدنبال شغل هستند

earn a living: بدست آوردن پول برای گذران زندگی

between jobs: بین شغل بودن (روشی برای بیان بیکاری موقت یک شخص)

خلاصه

در این مقاله در مورد کار خیلی چیز‌ها یادگرفتیم. لغات انگلیسی و Work Collocation زیادی نیز با هم آموختیم. لطفا در مقالات بعدی همراه ما باشید. این مقالات بر اساس درس های کتاب collocation in use است. برای دریافت این کتاب اینجا کلیک کنید.

مقالات مفید

این مطلب چقدر مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی یکی از ستاره ها کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *