کاربرد و تفاوت

کاربرد و تفاوت too, also , as well با یکدیگر

کاربرد و تفاوت too, also , as well با یکدیگر

کاربرد و تفاوت قید های also، too و as well یکی از مهم‌ترین مواردی است که در یادگیری زبان انگلیسی همواره موجب ایجاد شبهه و استفاده‌ی نادرست از آن‌ها می‌شود.
در این پست قصد داریم به تفکیک و با ذکر مثال کاربرد صحیح این سه قید را برای شما عزیزان شرح دهیم.

 قید Also

قید also در نوشتار زیاد استفاده می‌شود اما کاربرد آن در مکالمه یا گفتار (speaking)خیلی رایج نیست. در موقعیت‌های مختلف، also در جاهای مختلفی از جمله قرار می‌گیرد.

Also در اول جمله:

قید also زمانی در ابتدای جمله قرار می‌گیرد که قصد تاکید بر آن جمله یا اضافه کردن مبحث یا مورد جدیدی را داریم:
مثال ۱:

It’s very humid. Also, you can easily get sunburnt.
هوا حسابی شرجیه. در ضمن، پوستت خیلی راحت زیر این آفتاب می‌سوزه.
مثال ۲:

[on the telephone] OK, I’ll phone you next week and we can discuss it then. Also, we need to decide who will be going to Singapore.
(پشت تلفن:) باشه، هفته‌ی بعد بهت زنگ می‌زنم و اونوقت می‌تونیم در این مورد صحبت کنیم. در ضمن، باید در مورد اینکه چه کسی به سنگاپور بره هم تصمیم بگیریم.

Also در وسط جمله:

به طور معمول قید also را همانند دیگر قیود در همان جایگاه میانی جمله، یعنی بین فاعل و فعل اصلی، و یا بعد از مدال (modal) یا اولین فعل کمکی (auxiliary)، یا بعد از فعل اصلی. در چنین مواقعی معنی also همیشه به جمله یا جمله‌واره‌ی قبلی مربوط می‌شود.
مثال ۳:

She works very hard but she also goes to the gym every week.

او خیلی کار می‌کند ولی هر هفته به باشگاه هم می‌رود.
مثال ۴:

I’ve been working in the garden this week, and I’ve also been reading a lot.

این هفته مشغول رسیدگی به باغ بودم، ولی حسابی مطالعه هم کرده‌ام.

کاربرد و تفاوت

Also در انتهای جمله:

وقتی قید also در پایان جمله استفاده می‌شود، معمولاً دو جمله را به هم مرتبط می‌کند. در زبان گفتگو یا مکالمه (speaking) برای انتهای جمله به‌جای also از as well و too استفاده می‌کنیم.
مثال ۵:

She contacted him in the office but he didn’t answer the phone. His mobile phone was silent also. (or His mobile phone was silent too. or … was silent as well.)

با او در اداره تماس گرفت ولی تلفنش رو جواب نداد. تلفن همراهش سایلنت (در حالت بی‌صدا) هم بود. / علاوه‌براین، تلفن همراهش سایلنت هم بود.

قید As well

 

قید As well بیشتر در گفتار یا مکالمه (speaking) استفاده می‌شه تا نوشتار و در گفتار از also رایج‌تر هست.
جایگاه قید as well: انتهای جمله
مثال ۶:

(مکالمه‌ی بین گارسون و مشتری در رستوران)

A: I’ll have steak please.

B: Yes.

A: And I’ll have the mixed vegetables as well.

مشتری: یه استیک می‌خواستم.
گارسون: بله.
مشتری: و سبزیجات مخلوط هم می‌خوام.

قید Too

جایگاه قید too: در انتهای جمله
قید too را معمولاً در انتهای جمله به‌کار می‌بریم:
مثال ۷ و ۸:

Gill’s having chicken. I’ll probably have chicken too.

جیل مرغ می‌خوره. منم احتمالاً مرغ بخورم.

She looks really tired and she must be really hungry too.

خیلی خسته به نظر می‌رسه و باید حسابی گرسنه هم باشه.

جایگاه قید too: بعد از فاعل مورد نظر

اگر تاکید ما مستقیماً روی فاعل باشد، قید too بلافاصله بعد از فاعل مورد نظر استفاده می‌شود. و هیچ‌گاه بعد از افعال کمکی یا مدال (modal) از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم.
در ضمن، خیلی از اوقات در چنین جایگاهی، قبل و بعد از قید too از کاما استفاده می‌کنیم.
مثال ۹ و ۱۰:

I too thought she looked unwell.

من هم فکر می‌کردم مریض به نظر برسه.

We, too, have been very pleased to receive the prize on her behalf.

ما نیز از دریافت جایزه از جانب او بسیار خوشحال شدیم.
در پاسخ به عبارت‌های رایجی مثل آرزوهای خوب یا پاسخ‌هایی که تنها از یک ضمیر تشکیل شده‌اند (من هم، تو هم، من هم همینطور، …) عمدتاً از قید too استفاده می‌شود:
مثال ۱۱:

A: Enjoy the play.

B: Thanks. You enjoy your evening too.

    بازی خوش بگذره.
ممنون. تو هم عصر خوبی داشته باشی.
همانطور که دیدید قید too برای پاسخ به یک good wish یا آرزو یا خواسته‌ی خوب، نسبت به as well و یا also ارجحیت دارد.
مثال ۱۲:

A: I need to go to the gym.

B: Yeah, me too.

    من باید برم باشگاه.
آره، منم همینطور.
در این عبارت که فقط ضمیر me در آن وجود دارد، قید too را بر as well یا also ترجیح می‌دهیم.

? نکته:

در جملات امری قیود as well و too بیشتر از also استفاده می‌شوند:

مثال ۱۲:

Give me a book of English Grammar in Use and an Oxford Advanced Dictionary as well.

یک کتاب «گرامر این یوس» بهم بده و همچنین یک دیکشنری ادونس آکسفورد.
? نکته:
برای ارتباط دادن دو مضمون منفی، به جای also، too و یا as well از either استفاده می‌کنیم:

کاربرد و تفاوت
مثال ۱۳:

Bill’s not here. I don’t think Dave is either, is he?

” بیل” اینجا نیست. فکر نکنم “دیو” هم اینجا باشه، درسته؟
(بیل نیست، دیو هم نیست.)
مثال ۱۴:

A: That’s not in paperback yet. It’s not been in any book shops either, has it?

B: No.
هنوز نسخه‌ی چاپیش نیومده. توی هیچ کتاب‌فروشی هم نیست، هست؟
نه.

? نکته:

اشتباهی رایج

قید as well را نباید ابتدای جمله به کار ببریم. As well همیشه انتهای جمله می‌آید.
مثال ۱۵:

I just ignored it. I think everybody else did as well.

بهش اعتنایی نکردم. فکر می‌کنم بقیه هم همین کار رو کردند.

خلاصه مقاله:

در این مقاله به یکی از مهم ترین نکته های زبان انگلیسی یعنی کاربرد و تفاوت too, also , as well با یکدیگر پرداخته شد و در قالب مثال های متعدد بحث کامل و به صورت شفاف توضیح داده شد.

مقالات مرتبط :
  1. استراتژی های مفید برای تقویت مکالمه
  2. چگونه تلفظ مان را بهبوذ بخشیم
  3. زمان و افعال فراگیری زبان
  4. 7 روش تدریس زبان انگلیسی

این مطلب چقدر مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی یکی از ستاره ها کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *