چند اصطلاح مهم در زبان انگلیسی

چند اصطلاح مهم در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان انگلیسی فرساد....