نکات گرامری اسامی که باید در نوشتار و گفتار رعایت کنید

نکات گرامری اسامی برای نوشتن یک مقاله انگلیسی و یا داشتن مکالمات انگلیسی خوب در...

ضمایر در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد. امروز قصد داریم...