استفاده از زبان انگلیسی در تبریک روز پدر

استفاده از زبان انگلیسی در تبریک روز پدر ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علی بن ابی...