Travel Collocation( مسافرت و Collocation)

Travel Collocation مسافرت کردن یک امر بسیار رایج در بین مردم جهان است. بعضی افراد...

اهمیت intonation و تاثیر آن بر speaking

اهمیت intonation و تاثیر آن بر speaking بسیاری از زبان آموزان و حتی معلمان زبان...

نکات گرامری صفات و حروف اضافه که باید رعایت کنید

نکات گرامری صفات و حروف اضافه در دو مقاله قبلی این مجموعه درباره نکات گرامری...

نکات گرامری افعال که باید در نوشتار و گفتار رعایت کنید

نکات گرامری افعال درمقاله قبل از این مجموعه در باره نکات گرامری اسامی صحبت کردیم....

نکات گرامری اسامی که باید در نوشتار و گفتار رعایت کنید

نکات گرامری اسامی برای نوشتن یک مقاله انگلیسی و یا داشتن مکالمات انگلیسی خوب در...