slang و idiom چه تفاوت هایی دارند؟

تفاوت بین slang و Idiom سوالی که برای خیلی از زبان پژوهان پیش می‌آید این...