روش یادگیری گرامر زبان انگیسی برای مبتدی ها

با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد. امروز قصد داریم به این موضوع بپردازیم...

علامت گذاری در زبان انگلیسی (قسمت دوم)

علامت گذاری در زبان انگلیسی (قسمت دوم) با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد....

کلمات مشابه در زبان انگلیسی (قسمت سوم)

کلمات مشابه در زبان انگلیسی (قسمت سوم) با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد....

جمله واره های موصولی در زبان انگلیسی

جمله واره های موصولی در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد....

گذشته غیر واقعی در زبان انگلیسی

گذشته غیر واقعی در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد. امروز...

نکات گرامری اسامی که باید در نوشتار و گفتار رعایت کنید

نکات گرامری اسامی برای نوشتن یک مقاله انگلیسی و یا داشتن مکالمات انگلیسی خوب در...

نقل قول در زبان انگلیسی

نقل قول در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد. امروز قصد...

جمله واره های اسمی در زبان انگلیسی

جمله واره های اسمی در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد....

جمله واره های قیدی در زبان انگلیسی

جمله واره های قیدی در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد....

انواع جمله در زبان انگلیسی

انواع جمله در زبان انگلیسی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد. امروز قصد...