Slang و کاربرد آن در زبان

Slang و کاربرد آن شاید برای شما هم پیش‌آمده که وقتی فیلم مورد علاقه خود...