تفاوت حال کامل با ماضی ساده در چیست؟

تفاوت حال کامل با ماضی ساده در چیست؟ با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان...