یادگیری عبارات بجای لغات زبان انگلیسی

یادگیری عبارات بجای لغات زبان انگلیسی خیلی از ما ها برای یادگیری زبان تجربه یادگیری...

ویژگی های یک دیکشنری خوب standard dictionary

ویژگی های یک دیکشنری خوب standard dictionary اغلب افراد تصورمی کنند که استفاده از یک...

دیکشنری کالوکیشن Collocation Dictionary

دیکشنری کالوکیشن Collocation Dictionary آیا از یک دیکشنری کالوکیشن Collocation Dictionary استفاده می‌کنید؟ اگر تا...

دیکشنری رایگان آکسفورد Oxford English Dictionary برای اندروید

دیکشنری رایگان آکسفورد Oxford English Dictionary برای اندروید در میان دیکشنری های موجود، پیشنهاد اول...