نکات گرامری اسامی که باید در نوشتار و گفتار رعایت کنید

نکات گرامری اسامی برای نوشتن یک مقاله انگلیسی و یا داشتن مکالمات انگلیسی خوب در...

Understanding and using grammar

Understanding and using grammar نزدیک به چهل سال است که کتاب Understanding and using grammar...

اشتباه رایج گرامر زبان انگلیسی

 اشتباه رایج گرامر زبان انگلیسی نکته: "مشاهده"، "نگاه" و "تماشا" اغلب در معنی اشتباه هستند....

راه های تقویت مهارت رایتینگ انگلیسی (writing)

یکی از پیشرفته‌ترین مهارت‌هایی که در همه زبان‌ها نقش اساسی دارد، توانایی نوشتن است. نکته...

گرامر زبان انگلیسی آری یا خیر ؟

گرامر زبان انگلیسی آری یا خیر ؟ فراگیری گرامر زبان با روش‌های موجود این سوال...