slang و idiom چه تفاوت هایی دارند؟

تفاوت بین slang و Idiom سوالی که برای خیلی از زبان پژوهان پیش می‌آید این...

Idiom یا اصطلاح چیست؟

Idiom چیست؟ نمی شود در حال یادگیری زبان انگلیسی باشید ولی درباره idiom یا اصطلاح...