ویلیام شکسپیر William Shakespeare زبان انگلیسی نمایشنامه ‌نویسی

شکسپیر Shakespeare و زبان انگلیسی

شکسپیر Shakespeare و زبان انگلیسی

همانطور که همه میدانیم شکسپیر Shakespeare یکی از بزرگترین و مشهورترین نمایشنامه نویسان و شاعران دنیا است. در واقع او با لغات و عباراتی که به زبان انگلیسی افزوده محبوببت بسیاری دارد. بسیاری جایگاه شکیپیر را در زبان انگلیسی همسنگ اثر فردوسی ، شاعر پر آوازه و نام آشنای در زبان فارسی دانسته‌اند. از جمله مشهورترین این آثار، نمایشنامه تراژدی مکبث ،نمایشنامه انگلیسی Midsummer Night Dream، رمان رمئو و ژولیت هستند.

همانطور که گفتیم شکسپیر ، واژگان زیادی به انگلیسی افزوده است که  تقریبا شامل 1700 کلمه می‌شود و به همین دلیل زبان انگلیسی مدیون او است‌. جالب اینجا است که اغلب لغات او تا به امروزه تغییری نکرده‌اند و حتی در زبان انگلیسی رایج بین مردم هم استفاده میشوند.

در اینجا بعضی از این واژگان را اورده ایم:

واژگان شکسپیر Shakespeare در زبان انگلیسی

Hint / hɪnt/

First use in 1604

Hint (v) =  اشاره کردن

Hint (n) = اشاره ، تذکر، راهنما

^ Her yawn was a hint that it was time to go.

خمیازه های او اشاره ای بود ک وقتن رفتن است.

Phrases related to hint:

*drop a hint = با اشاره منظور را رساندن، کنایه وار گوشزد کردن

* take a hint = متوجه کنایه شدن

Generous /ˈdʒenərəs/

First use in 1583

Generous (adj) = بخشنده، با گذشت، دست و دل باز، پر بار، از حد معمول بیشتر، حاصلخیز

^ It was generous of you to lend me money.

این از سخاوت شما بود ک به من پول قرض بدهید.

Negotiate/nɪˈɡəʊʃɪeɪt /

First use in 1598

Negotiate (v) = گفتگو یا مذاکره کردن، چک و چونه زدن

^ The two sides negotiated a new peace treaty.

طرفین درباره ی یک قرار داد جدید صلح، مذاکره کردند

Lonely /ˈləʊnli/

First use in 1598

Lonely (adj) = تنها، بیکس، غریب، بی یار، متروک، بیغوله

^ Retired people often feel lonely.

بازنشسته ها اغلب احساس تنهایی میکنند.

Phrases Related to lonely:

* It’s lonely at the top = برای گفتن اینکه افراد قدرتمند و موفق اغلب دوستان کمی دارند

* plough a lone/lonely furrowبه تنهایی کاری انجام دادن یا انجام دادن کاری که هیچ کس = دیگری انجام نداده

همانطور که دیدیم واژگان شکسپیر از لغات کاملا ضروری و معمولی زبان انگلیسی هستند. همچنین چندین عبارت هم مانند این واژگان هستند که با دیدنشان براحتی می‌توان درک کرد که چقدر این عبارات امروزی و قابل فهم هستند. بعضی از عبارات انگلیسی شکسپییر را با هم مرور می‌کنیم:

عبارات شکپپیر در زبان انگلیسی

  1. Green_ eyed = حسود (اتللو)
  2. In a pickle = در موقعیت بد قرار گرفتن (طوفان)
  3. Love is blind = ما از نقص هایمان غافل میشویم ، عشق ما را نسبت به مشکلات کور میکند (تاجر ونیزی)
  4. Salad day= (ایام جوانی (آنتونی و کلئوپاترا
  5. Dogs of war= وحشت جنگ (ژولیوس سزار)
  6. Wear my hear on my sleeve= آزادانه احساسات را نشان دادن (اتللو)
  7. There is the rub= مسئله این است (هملت)
  8. Cruel to be kind= مفید اما مضر بنظر آمدن (هملت)
  9. Wild goose chase= پیگیری و جستجو بی ثمر (رومئو و ژولیت)
  10. Strange bedfellows= اتحاد بعید (طوفان)

آنچه گفتیم:

نوشته ی بالا مطلبی در مورد لغات و عباراتی بود که از شکسپیر در زبان انگلیسی بجای مانده است. به سادگی می‌توان درک کرد که چرا گفته می شود زبان انگلیسی مدیون این شکسپیر Shakespeare است. درباره‌ی شکسپییر و آثار او بسیار می‌توان نوشت و از مطالعه این آثار لذت برد و همچنین زبان انگلیسی خود را تقویت کرد. صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید.

مقالات مرتبط:

1- یادگیری واژگان زبان انگلیسی

2- دانلود رایگان کتاب Oxford Word Skills Basic

3- دانلود رایگان کتاب Collocation in Use

4- نمایشنامه باغ وحش شیشه ای

این مطلب چقدر مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی یکی از ستاره ها کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.